fbpx

Намена на хартиените кеси

Доставуваме хартиени кеси за повеќе намени во институции, малопродажба и за индустриско пакување.

Во Македонија се идентификувани повеќе потенцијални намени и контексти на употреба. Следат неколку од нив: