fbpx

Продажба на мало

Повеќето формати на кеси се користат во малопродажба. Ние особено ги продаваме форматите 6L, 8L, 10L, 12L, 17L, 25L, 26L, 35L и 49L.

Нашите кеси се покажаа особено корисни за книгите и издавачите, додека се користат и за телефони, играчки, производи за нега и убавина, лов и опрема на отворено, облека, кутии за чевли и многу повеќе.

Хартиени кеси во малопродажба
Хартиени кеси во малопродажба @ KESANOVA ДОО