fbpx

Нови цени од 2023 година

Нови цени @ Kesanova

Сметаме дека флуктуациите на цените на пазарите за хартија конечно се смирија и како резултат на тоа сега конечно ги променивме нашите цени.

Се двоумевме во врска со овие корекции на цените речиси две години, додека нашите просечни набавни цени се зголемија за околу 40%.

Промени во цените за непечатени кеси

Најдраматична промена има во цената за кеси од 6 литри со и без рачки кои се значително намалени. Од друга страна, се зголемуваат цените за форматите од 35 литри и 49 литри за кои најмногу се троши хартија, а се покачија и цените за 15 литри, 17 литри и 26 литри за белата верзија.

На веб-продавницата можете да ги најдете точните цени или да ги побарате новите каталози со цени.

Еден формат („26 литри“) е исто така достапен со понизок квалитет од нашиот вообичаен стандард. Неговата цена е намалена.

Промени во цените за печатени кеси

Направени се корекции на цените и за печатени кеси. Општо земено, цените се зголемени. Зголемувањата на цените се поголеми за поголемите формати. Меѓутоа, има и исклучоци. На пример, цената е намалена за 6 литри и 16 литри без рачки.