fbpx

Животна средина

КЕСАНОВА ДОО има за цел да се позиционира во контекст на подигнување на свеста за животната средина низ цела Македонија.

Во евентуалниот обид на граѓаните „да ја направат Македонија чиста„, КЕСАНОВА нуди хартиени кеси направени од природно разградлива хартија. Хартијата доаѓа од индустриските шуми каде што е повеќе засадено одошто искористено. Нашите бои се базирани на вода.

Make Macedonia clean again

Хартијата е обновлив ресурс кој е неутрален на CO2. Дрвјата кои растат апсорбираат толку CO2 колку што се испушта со разградување на употребените кеси. Еколошките вредности се неутрални. Хартиентите кеси се направени од тенчење на дрво, придонесувајќи  да се обезбеди континуирано ефикасно шумарство со годишен раст од 12-15%.

Повеќето од хартијата која ја користиме е од Скандинавија, поточно од Шведска. На пример, целиот асортиман од нашата кафена хартија е од Шведска, кадешто шумарството се третира со голема одговорност и кадешто повеќе се пошумува одошто се сече. Овој пронцип се почитува уште од 1903 година кога е донесен Законот за шумарство. Од тогаш, Законот ги обврзува сите поседници на шуми во земјата на одржливо шумарство, иако на климата и прашањата од животната средина во 1903 не се ни размислувало.

Во Биллеруд, кој претставува еден од најголемите производители на хартија, можете да прочитате нешто повеќе околу односот помеѓу ФСЦ-цертификатите и Шведскиот Закон за шумарство.

Нашите бои се базирани на вода

[Please confer the English version of this page, which is complete]

Ние прифаќаме било какви совети.