fbpx

За КЕСАНОВА

КЕСАНОВА ДОО е основана во 2017 година и е во сопственост на Џон Петерсен (DK/МК). КЕСАНОВА се заснова на Скандинавски индустриски капацитет во рамките на хартиеното пакување, кој работи на пазарите низ цела Европа. Џон Петерсен, исто така, го поседува TekstPetersen ДООЕЛ.

Производството на КЕСАНОВА ДОО се одвива во Република Македонија.

КЕСАНОВА ДОО, рег.бр. 7273894, даночен бр. 4082018521556,  жиро см-ка 210-0727389401-34 НЛБ АД Скопје