fbpx

Hotele dhe restorane

Qesja jonë “doggy bag” (320x220x260) përputhet me formën dhe madhësinë e më tepër llojeve të ambalazhit me folie alumini ose stiropori të ushqimeve të cilat përdoren nëpër restorane dhe hotele në Maqedoni. Kështu, qesja është ideale për marrjen me vete të ushqimit pas viyitës në restoran.

Mundet gjithashtu të përdoret për marrje të ushqimit me porosi ili ketering shërbimeve, në raste kur ygjidhjet praktike dhe me stil duhet të kombinohen me karketing: motivi i printuar do ta përkujtojë konsumatorin për ate se ku e ka blerë ushqimin.

Formatet adekuate të qeseve për marrje të ushqimit me porosi janë  8L (220x125x290)mm, 12L (250x200x260)mm, 17L (350x170x245)mm, 35L (350x200x400)mm, “Take Away” (350x170x350), qese Pica me doreza (360x320x385)mm ose qese Pica pa doreza (360x320x455)mm.

21L doggie bag @ KESANOVA DOO

Në përgjithësi, qeset me “block buttum” kanë përdorim të shumëfishtë në industrinë hotelerike dhe atë të keteringut.

Hotelet dhe subjektet e tjera të cilat ofrojne lanç- paketa për ekskurzione turistike përdorin më tepër formate të ambalayhit duke i përfshirë edhe të lartëpërmendurat.

Spa hotelet mund të paketojnë peshqirë- dhe sipas nevojës, shapmo, sapun, vajra dhe krem për rrezitje ose për tretmane- për vizitorët e tyre në qese të përshtatshme. Ajo mund të jetë e përforcuar me lagështi, e ashtuquajtura “qese për lule”, e formatit 17L (350x170x245)mm.

Qese pica pa doreza nga KESANOVA DOO