fbpx

Marrëdhëniet me publikun

Reklamat, PR dhe agjensitë e komunikimit shpesh kanë nevojë për pak qese dhe marka për ngjarje dhe fushata të njëfishta. Kjo i përshtatet shumë mirë teknologjisë sonë që lejon botime të vogla të qeseve të letrës me çmime të arsyeshme, madje edhe me shtyp shumëngjyrësh.

Ne madje mund të ofrojmë shtypje individuale në secilën qese – p.sh. numërim – për aq kohë sa klienti dorëzon një skedar të gatshëm për detyrën.

Për këto qëllime, ne kryesisht po shesim formatet 5L, 6L, 8L, 10L, 15L, 25L dhe 26L.

Qese letre @ KESANOVA DOO
26L qese letre @ KESANOVA DOO