fbpx

Ambienti jetësor

KESANOVA ДОО synon të konsiderohet në kontekstin e ngritjes së vetëdijes për mjedisin jetësor në të gjithë Republikën e Maqedonisë.

Në përpjekjen eventuale të qytetarëve për ta “make Macedonia clean again”, KESANOVA ofron qese letre të prodhuara nga letra kompostabile dhe biodegraduese. Letra vjen nga pyjet industriale ku mbillen më shumë pyje se sa prehen. Bojërat tona janë të bazuara në ujë.

Make Macedonia clean again

Letra është burim i rinovueshëm që është neutral ndaj CO2. Pemët në rritje thithin aq CO2 sa emetohet nga degradimi i qeseve të përdorura. Vlerat ekologjike janë neutrale. Qeset e letrës prodhohen nga mprehja e drurit, duke ndihmuar pylltari te vazhdueshme efikase me një rritje vjetore prej 12-15%.

Në rastet më te mëdha, letra të cilën e përdorim vjen nga Skandinavia, më saktë nga Suedia. Për shembull, i tërë asortimani jonë i letrës me ngjyrë kafe është nga Suedia, ku pylltaria trajtohet me përgjegjësi të skajshme dhe ku më shumë pyllëzohet se sa që prehet dru. Ky parim reskeptohet që nga viti 1903 kur është sjellë dhe ka hyrë ne fuqi Ligji për pylltari. Që nga atëherë Ligji i obligon të gjithë pronarët e pyjeve në vend në pylltari të qëndrueshme, edhepse çështjet e klimës dhe ambientit jetësor nuk kanë qenë temë relevante në vitin 1903.

Billerud, që është njëri ndër prodhuesit më të mëdhej të letrës, mund të lexoni më tepër për relacionin mes FSC-çertifikatës dhe Ligjit suedey për pylltari.

Bojërat tona janë të bazuara në ujë

[Please confer the English version of this page, which is complete]

Ne pranojmë këshilla.