fbpx

Për KESANOVA

KESANOVA ДОО është themeluar ne vitin 2017 dhe është në pronësi të John Petersen (DK/MK). KESANOVA bazohet në një subjekt industrial Skandinav në fushën e paketimit me letër, që vepron në tregjet në mbarë Evropën. John Petersen është gjithashtu pronar i TekstPetersen ДООЕЛ.

Prodhimi i KESANOVA ДОО zhvillohet në Republikën e Maqedonisë.

KESANOVA ДОО, nu. i regj. 7273894, nu. tatimor 4082018521556, gjiro llogaria 210-0727389401-34 në NLB AD Shkup