fbpx

Për KESANOVA

KESANOVA ДОО është themeluar ne vitin 2017 dhe është në pronësi të John Petersen (DK/MK). KESANOVA bazohet në një subjekt industrial Skandinav në fushën e paketimit me letër, që vepron në tregjet në mbarë Evropën. John Petersen është gjithashtu pronar i TekstPetersen ДООЕЛ.

Prodhimi i KESANOVA ДОО zhvillohet në Republikën e Maqedonisë.

Kesanova Doo është një agjent Flexo Wash në Kosovë, Shqiperi dhe Maqedoninë e veriut. Flexo Wash ofron zgjidhje inovative dhe me cilësi të lartë pastrimi për të kënaqur nevojat individuale të printerëve në mbarë botën.

Flexo Wash mbulon të gjitha llojet e makinerive të pastrimit si për lëngjet e pastrimit me tretës ashtu edhe për ato pa tretës, si dhe për njësitë e pastrimit me lazer si një alternativë pa mbeturina: pashtrim anilox, larjen e pjesëve, larje pjatash (polymer etj), larja e sleeves, larja e screens, pastrimi i cilindareve, dhe lëngje pastrimi për larje manuale dhe larje me makinë.

KESANOVA ДОО, nu. i regj. 7273894, nu. tatimor 4082018521556, gjiro llogaria 210-0727389401-34 në NLB AD Shkup